środa, 14 marca 2018

PEPEGA, GUZ i WAN, czyli akronimy w rozpoznaniu przyczyny śpiączki


W ramach powtórki :
Świadomość traktujemy jako zdolność interaktywnego odbierania doznań, działań i przeżyć.
Dzięki zachowanej świadomości śmiejesz się z dobrego żartu, omijasz kałużę, odpowiadasz na pytania, otwierasz parasolkę gdy zaczyna kropić deszcz.

Przytomność jest doznaniem fizycznym polegającym na odbieraniu bodźców, ale nie koniecznie świadomie, odbieranie i przekazywanie impulsów przez komórki nerwowe.
Poszkodowany nieprzytomny zabiera rekę, gdy chcemy wykonać pomiar glikemii, ale nie zawsze jest to świadoma czynność tylko rodzaj odruchu w reakcji na bodziec bólowy.
Każdego dnia wyjeżdżamy do pacjentów nieprzytomnych, przyjmujemy ich w SOR, jako  poszkodowanych bez kontaktu, wiec powinniśmy bez większego kłopotu rozumieć stan nieprzytomności.

Przejdę więc do mnemotechnicznego podziału przyczyn śpiączki używając trzech akronimów :

PEPEGA

P- Przedawkowanie - narkotyki, leki przeciwcukrzycowe, inne zażywane leki, halucynogeny
E- Epilepsja
P- Psychiatryczne - histeria, katatonia, fuga - zaburzenia świadomości z niepamięcią
E- Elektrolitowo-Metaboliczne  - mocznica, cukrzyca, hiponatremia, hiperkalcemia
G- Gorąco, Zimno - udar cieplny, hipotermia
A- Alkohol - zatrucie, zespół abstynencyjny, hipoglikemia, zespół Wernickiego i Korsakowa

GUZ 

G- Guz mózgu - pierwotny, często z krwawieniem, wtórny, rzekomy
U - Uraz - krwiak wewnątrzczaszkowy, rozlane uszkodzenie pourazowe, wzrost ciśnienia śródczaszkowego
Z- Zakażenie - bakteryjne- ropień, zapalenie opono mózgowych, posocznica

WAN

W - Wstrząs - hipowolemiczny , kardiogenny, anafilaktyczny
A - Apopleksja - udar mózgu, krwotok mózgowy, krwotok podpajęczynówkowy
N  - Niedotlenienie, Niedokrwienie  -  niepełne niedokrwienie mózgu, hipoksja pochodzenia płucnego, uduszenie, udławienie, zespół poresuscytacyjny

Źródło : "Intensywna Terapia i Medycyna Ratunkowa - Wybrane Zagadnienia" Wojciech Gaszyński Warszawa, 2017 r


Popularne - Polecane

Pierwsze Warsztaty EKG - SENiT PTK , Lublin 2019

Mimo braku możliwości rozpoczęcia specjalizacji z kardiologii ( niestety ratownik medyczny takowej w ścieżce kształcenia  nie zdobywa) ...