piątek, 24 sierpnia 2018

Pewne oznaki śmierci, czyli kilka wskazówek jak unikać błędów w ocenie

Wydawać się może, że pewne objawy śmierci są tak jasne, widoczne i niepodważalne, a jednak wymagają dokładnej oceny, aby uniknąć ewentualnego błędu w codziennej pracy. Poniżej kilka wskazówek sugerujących postępowanie w przypadku pacjentów ze znamionami śmierci.1) Ocena krążenia
– brak tętna na dużych naczyniach tętniczych (tętnice szyjne i udowe ) i wysłuchanie ewentualnych tonów serca podczas osłuchiwania przez ≥2 min.
Trudność w wyczuciu tętna może być spowodowane m.in. zaawansowaną miażdżycą łuku i rozwidlenia aorty, implantacją stentów w tętnicach szyjnych oraz zbyt krótkim czasem badania tętna lub osłuchanie tonów serca,
Należy zwrócić uwagę na ewentualnie występujący zespół MAS (Morgagniego, Adamsa i Stokesa), czyli możliwość wystąpienia asystolii 3–5 s i powrót spontanicznego rytmu z zachowanym krążeniem
2) Ocena oddychania
– zbyt krótki czas obserwacji oddechu w przypadku nieregularnego i spowolnionego oddychania w przebiegu kwasicy, zatruć lekami i narkotykami, zapaleń, guzów i obrzęku mózgu
- skurcze mięśni szyi i klatki piersiowej mogą imitować oddech nawet kilkanaście minut po zatrzymaniu krążenia, czego skutkiem może być opóźnienie ewentualnej resuscytacji
3) Reakcja źrenic na światło
– brak reakcji źrenic na światło może być wynikiem urazu tęczówki, chorób siatkówki i nerwu wzrokowego oraz podania środków rozszerzających źrenice;
- pacjent może mieć protezę gałki ocznej.
Objawy oddechowe i reakcja źrenic występują w ciągu kilku minut od zatrzymania krążenia.
Zgon można rozpoznać po stwierdzeniu jednoczesnego występowania wszystkich ww. objawów.


Stwierdzenie zgonu osoby wychłodzonej:
1. Zgon można rozpoznać, jeśli występują pewne znamiona śmierci
– zamarznięcie, plamy opadowe, stężenie pośmiertne, rozkład ciała.
- plamy opadowe można pomylić z plamami zastoinowymi powstającymi u chorych z zaawansowaną zastoinową niewydolnością serca (plamy zastoinowe odróżnia ustępowanie pod wpływem ucisku)
2. W razie znalezienia osoby wychłodzonej, bez czynności serca, podejmij resuscytację i kontynuuj ją równocześnie z ogrzewaniem ciała. Dopiero nieskuteczność działań resuscytacyjnych po normalizacji temperatury ciała uprawnia do stwierdzenia zgonu. .
3. Wykonanie EKG lub obserwacja kardiomonitora ułatwia i potwierdza rozpoznanie zatrzymania czynności serca, pod warunkiem zachowania prawidłowych warunków technicznych: odpowiedniego podłączenia elektrod, prawidłowego ustawienia cechy i sprawdzenia zapisu w kilku odprowadzeniach.
1) czynność elektryczna serca bez czynności skurczowej może się utrzymywać nawet przez kilkadziesiąt minut po zatrzymaniu krążenia
2) zmarły może mieć wszczepiony rozrusznik serca, utrzymujący czynność elektryczną.


Nieodwracalne zatrzymanie krążenia Kryteria nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia (przedstawione w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 2010 r.):
1) podczas prawidłowo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) w ciągu ostatnich ≥20 min (≥45 min u dzieci ≤2. rż.) występują asystolia albo czynność elektryczna bez tętna (PEA, rozkojarzenie elektromechanicznie), a jednocześnie nie stwierdza się dotykiem samoistnego (niezwiązanego z uciskaniem mostka) tętna na tętnicach szyjnych lub tętnicach udowych
2) asystolia albo PEA i nieobecność samoistnego tętna na tętnicach szyjnych lub tętnicach udowych utrzymują się nieprzerwanie przez 5 min po zakończeniu RKO; w tym czasie nie stwierdza się też odruchów pniowych (reakcji źrenic na światło, odruchu rogówkowego i oczno-mózgowego, reakcji ruchowych na ból w zakresie unerwienia nerwów czaszkowych i w obrębie twarzy na bodźce bólowe stosowane w obszarze unerwienia rdzeniowego), gdy można ocenić te odruchy
3) zatrzymanie krążenia nastąpiło w sytuacji, w której lekarz leczący uznaje, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną RKO nie zakończy się przeżyciem i przez 5 min nieprzerwanie utrzymuje się asystolia albo PEA i nieobecność samoistnego tętna na tętnicach szyjnych lub tętnicach udowych; w tym czasie nie występują odruchy pniowe (gdy można ocenić te odruchy)
4) temperatura centralna ciała wynosi >35°C (w hipotermii należy prowadzić RKO i ogrzewać chorego).
Stwierdzenie nieodwracalnego zatrzymania krążenia dla potrzeb przeszczepienia narządów opiera się na opinii 2 lekarzy posiadających jedną z następujących specjalizacji: anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa, kardiologia, kardiologia dziecięca, choroby wewnętrzne.

źródło : Medycyna Praktyczna

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Popularne - Polecane

Zespół Takotsubo, Kardiomiopatia Która Do Wesela Się Zagoi

Wydawać się może, że powyższy tytuł będzie początkiem streszczenia tragicznej miłosnej historii lub krótką recenzją kolejnego telewi...