wtorek, 12 września 2017

CHAMP, czyli pomocny algorytm w podejrzeniu ostrej niewydolności serca


Informacje na podstawie Wytycznych ESC 2017

ONS - ostra niewydolność serca
NS - niewydolność serca

Ostra Niewydolność Serca to nagłe wystąpienie lub nasilenie objawów podmiotowych i/lub przedmiotowych niewydolności serca, wymagające pilnej oceny i leczenia.
ONS może wystąpić po raz pierwszy (de novo) lub częściej jako nagła dekompensacja przewlekłej NS.

Czynniki wyzwalające NS:
-  tachyarytmia
-  bradyarytmia  
- wzrost ciśnienia tętniczego
- OZW
-  zakażenie - zapalenie płuc, infekcyjne zapalenie wsierdzia, posocznica
-  nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania soli, płynów lub leków
-  czynniki toksyczne - alkohol, narkotyki
-  leki - nlpz, glikokortykosteroidy, substancje o działaniu inotropowoujemnym, kardiotoksyczne chemioterapeutyki
-  zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
-  zatorowość płucna
- operacja i powikłania okołooperacyjne
- zwiększenie napięcia układu współczulnego
- zaburzenia metaboliczne i hormonalne – zaburzenie czynności tarczycy, kwasica ketonowa w cukrzycy, zaburzenie czynności nadnerczy, nieprawidłowości związane z ciążą i okresem okołoporodowym
- zdarzenie naczyniowomózgowe
- ostra przyczyna mechaniczna – pęknięcie wolnej ściany, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, ostra niedomykalność mitralna, uraz klatki piersiowej lub interwencja sercowa, ostra dysfunkcja zastawki własnej lub sztucznej wtórna do zapalenia wsierdzia, rozwarstwienia aorty lub zakrzepicy

W trakcie badania przedmiotowego i podmiotowego w celu szybkiej identyfikacji/wykluczenia i ewentualnego leczenia przyczyn/czynników wyzwalających ONS należy skorzystać ze schematu o akronimie CHAMP.

- C – acute coronary syndrome, czyli Ostry Zespół Wieńcowy
- H – hypertension, czyli Przełom Nadciśnieniowy
- A – arrhythmia , czyli Zaburzenia Rytmu Serca
- M – acute mechanical cause, czyli Mechaniczna Przeszkoda
- P – pulmonary embolism, czyli Zatorowość Płucna

Klasyfikacja pacjenta z ONS opiera się na profilach hemodynamicznych.
Pod uwagę w trakcie badania pacjenta należy wziąć ocenę zastoju i hipoperfuzję i wdrożenie właściwych medycznych czynności ratujących życie. 
W przypadku określenia hipoperfuzja należy rozumieć zaburzenia przepływu, a nie hipotensja.
Pisząc prościej - niewydolność może być spowodowana zaburzeniami przepływu krwi i jej składników, a nie spadkiem ciśnienia w naczyniach.
W przypadku nieprawidłowości wykrytych w badaniu przedmiotowym (zimne wilgotne kończyny, skąpomocz, zaburzenia świadomości, niskie ciśnienie tętna) może występować prawidłowe ciśnienie lub nadciśnienie.

W badaniu zastój mogą sugerować :
- zastój nad polami płuc
- symetryczne obrzęki obwodowe ( u pacjentów unieruchomionych w łóżku  należy zwrócić uwagę na obrzęki obwodowe powstających grawitacyjnie)
- poszerzenie żył szyjnych
- powiększenie wątroby,
- wodobrzusze, powiększenie obwodu brzucha według oceny pacjenta lub rodziny

Cechy zaburzeń perfuzji :
- zimne, spocone kończyny,
- skąpomocz,
- splątanie, zaburzenia świadomości, senność, zawroty głowy
- niskie ciśnienie tętna

* pacjent ciepły, suchy – brak hipoperfuzji - brak zastoju
* pacjent ciepły, mokry” – brak hipoperfuzji, obecne cechy zastoju
* pacjent zimny, suchy” – obecna hipoperfuzja, brak zastoju
* pacjent zimny, mokry” – obecna hipoperfuzja, obecne cechy zastoju.


Źrodło : www.mp.pl
              Kardiologia Ratunkowa
              materiały własne

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Popularne - Polecane

Zespół Takotsubo, Kardiomiopatia Która Do Wesela Się Zagoi

Wydawać się może, że powyższy tytuł będzie początkiem streszczenia tragicznej miłosnej historii lub krótką recenzją kolejnego telewi...