wtorek, 17 maja 2016

Protokół DOPES w opiece poresuscytacyjnej u dziecka


Hipoksja – to najczęstsza przyczyna zatrzymań krążenia u dzieci, stąd umiejętność prawidłowego udrażniania dróg oddechowych i prowadzenia właściwej tlenoterapii (biernej i czynnej) – stanowi jeden z najbardziej istotnych elementów leczenia dziecka.
Szczególnym zabiegiem, na który należy zwrócić uwagę w trakcie opieki poresuscytacyjnej pacjenta jest intubacja. Po wykonaniu zabiegu należy pamiętać ,że skuteczność wentylacji pacjenta zaintubowanego wymaga systematycznej oceny zastępczego oddechu.

Literatura stosuję protokół DOPES, który jest skuteczny w rozpoznawaniu
przyczyny nagłego pogorszenia się stanu zaintubowanego dziecka.


D (Displacement) – przemieszczenie się rurki intubacyjnej .
Każda zmiana pozycji ciała pacjenta w trakcie akcji ratunkowej wymaga oceny usytuowania rurki w drogach oddechowych. Prostym wnioskiem staję się więc osłuchanie i prawidłowe usytuowanie rurki ( rozpoznanie intubacji prawego płuca )
Odpowiednia analgosedacja i ocena przy użyciu skali Ramseya pozwoli uniknąć ewentualnej ekstubacji pobudzonego pacjenta

O (Obstruction) – zatkanie się rurki intubacyjnej lub układu nawilżacza.
Zaintubowany pacjent wymaga toalety drzewa oskrzelowego.

P (Pneumothorax) – odma prężna .
Pogorszenie wentylacji, opory na worku ambu lub alarm respiratora z powodu wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych może być sygnałem do rozpoznania i wykluczenia odmy prężnej.

E (Equipment) – problemy ze sprzętem
Uszkodzony przewód tlenowy lub łącznik, nieszczelny układ , awaria respiratora, odłączenie od źródła tlenu, brak tlenu w butli zasilającej urządzenie.

S (Stomach) – rozdęcie żołądka, które może utrudnić wentylację

Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór rurki intubacyjnej i prawidłowe uszczelnienie w drogach oddechowych jeśli posiada mankiet. Zbyt mała średnica rurki lub nieszczelny mankiet może doprowadzić do regurgitacji, a w konsekwencji do zachłystowego zapalenia płuc, jako powikłania.

Rozmiar rurki bez mankietu                                                Rozmiar rurki bez mankietu :

          Wiek/4 +4                                                                               Wiek/4 + 3,5

W wyjątkowych sytuacjach można do określenia rozmiaru użyć piątego palca dłoni pacjenta lub taśmy resuscytacyjnej 

Głębokość wprowadzenia rurki: przez usta  12+ wiek w latach/2  cm
Głębokość wprowadzenia rurki: przez usta  15+ wiek w latach/2  cm  lub:  średnica wew. rurki (mm) x 3

Do skutecznej oceny wentylacji posłuży również kapnometr :Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Popularne - Polecane

Zespół Takotsubo, Kardiomiopatia Która Do Wesela Się Zagoi

Wydawać się może, że powyższy tytuł będzie początkiem streszczenia tragicznej miłosnej historii lub krótką recenzją kolejnego telewi...